www.issara.com

เพื่อนความคิด ชีวิตคริสตชน

Posted by admin on August 11, 2011

นักบุญคลารา พรหมจารี (1194-1253)
ผู้ก่อตั้งคณะคลาริสเซ

นักบุญ คลารา ได้เป็นหญิงคนแรกที่มีความกระตือรือร้นในอุดมการณ์ของนักบุญ ฟรังซิส อัสซีซี และเธอเองก็ได้เริ่มมีการติดต่อกันเกี่ยวกับเรื่องชีวิตภายในกับท่านนักบุญ องค์นี้อยู่เสมอ ซึ่งขณะนั้นเธอมีอายุได้เพียง 18 ปี เท่านั้น

เรา สามารถพูดได้ว่าชีวิตนักบวชของเธอหลังจากที่เธอได้หนีออกจากบ้านและให้หลัง เพียง 15 วัน   เท่านั้นน้องสาวของเธอคือ นักบุญ อักแนส แห่งอัสซีซี ก็ได้ตามมาอยู่กับเธอด้วยนั้นเป็นความพยายามที่ต่อเนื่องกันที่จะบรรลุถึง ความยากจนขั้นสมบูรณ์แบบที่สุด

เธอกับนักบุญ ฟรังซิส อัสซีซี ได้ร่วมกันก่อตั้งคณะฟรังซิสกัน ขั้นที่ 2 ขึ้นโดยได้ใช้ชื่อของเธอเองว่าคณะคลาริสเซ มารดาและน้องสาวของเธออีกคนหนึ่งก็ได้มาเข้าบวชในคณะนี้ด้วยในเวลาต่อมา อ่านทั้งหมด »

Share This Post
Posted by admin on June 1, 2011

เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 54 นายโทนี่ โอคส์ ประธานกลุ่มพัทยา สปอต คลับ พร้อมด้วยนายวิลเลียม แมคเคย์ ประธานฝ่ายงานการกุศล และนายนีเกล แคนนอร์ คณะกรรมการ เข้ามอบเงินสนับสนุนกิจกรรมว่ายน้ำ จำนวน 130,000 บาท ให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยแบ่งเป็นค่าครูผู้สอน ค่าซ่อมบำรุงสระว่ายน้ำ ค่าวัสดุเปลี่ยนถ่ายน้ำ ค่าชุดว่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์ และค่าเดินทางสำหรับการแข่งขัน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา ในพระบรมราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และค่าครูผู้สอน และค่าชุดว่ายน้ำพร้อมอุปกรณ์ สำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระมหาไถ่ พัทยา อ่านทั้งหมด »

Share This Post
Posted by admin on May 23, 2011

เสียงร้อง…ออกแบบได้
โดย : สุภัทรา อินทรภักดี โกราษฎร์

ดิฉันเพิ่งผลิตซีดีชุด “ทางแห่งกางเขน” เสร็จหมาดๆ น้ำหนักลดไปสองกิโลกรัมถ้วน โดยไม่ได้ ตั้งใจ เนื่องจากรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา แถมนอนดึกต่อเนื่องตามธรรมชาติของงานบันทึกเสียง

เสียน้ำหนักไป แต่สิ่งที่ดิฉันได้กลับมานั้นมากเกินคุ้ม อ่านทั้งหมด »

Share This Post
Posted by admin on March 29, 2011

โดย “กบ นอกกะลา”

“เมื่อพระองค์ ทรงรับขนมปังห้าก้อน กับปลาสองตัวนั้นแล้ว ก็แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ ถวายคำสาธุการ แล้วหักขนมปังนั้น ให้เหล่าสาวก ให้เขาแจกแก่คนทั้งปวง และปลาสองตัวนั้น พระองค์ทรงแบ่งให้ทั่วกันด้วยเขาได้กินอิ่มทุกคน ส่วนเศษขนมปัง และปลาที่เหลือนั้น เขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม และในจำนวนคนที่ได้รับประทานขนมปังนั้น มีผู้ชายห้าพันคน” (มก. 6:41-44)

จากข้อความในพระคัมภีร์ข้างต้น หากเราพิจารณาด้วยเหตุผลแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ ในการที่จะเลี้ยงคนจำนวนถึงห้าพันคนด้วยขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาแค่สองตัวเท่านั้น และที่น่าสงสัยไปกว่านั้น หลังจากที่ทุกคนอิ่มแล้ว ยังมีเศษขนมปัง และปลาที่เหลือ เก็บได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม อ่านทั้งหมด »

Share This Post
Posted by admin on March 25, 2011

Annunciation of the Lord

ในพระศาสนจักรยุคก่อน ๆ เช่น ในศาสนจักรที่เมืองราแวนนาและที่เมืองมิลาน ก่อนวันฉลองพระคริสตสมภพเล็กน้อยจะมีการฉลองธรรมล้ำลึกแห่งการเสด็จมารับบังเกิดเป็นมนุษย์ของพระบุตรพระ เจ้า แต่ต่อมาภายหลังพระศาสนจักรได้เลื่อนมาเป็นวันที่ 25 มีนาคม คือ 9 เดือนก่อนวันฉลองพระคริสตสมภพ

พระเจ้ามิได้เสด็จมาในโลกนี้โดยการบังคับ พระองค์ทรงประสงค์คำตอบรับจากพระนางมารีย์ เพื่อว่าพันธสัญญาจะได้สำเร็จบริบูรณ์ไป ประชากรแห่งพระสัญญาอยู่ในตัวพระนางไม่ว่าจะเป็นประชากรเก่า (พวกฮีบรู) หรือประชากรใหม่ (พระศาสนจักร) ก็ตามเพราะว่า “พระเจ้าอยู่กับพระนาง” ซึ่งหมายความว่า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเราเป็นประชากรของพระองค์ อ่านทั้งหมด »

Share This Post